0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

EDESSÄ TEOLLISUUDEN KILPAILUKYVYN KANNALTA KRIITTISET VIIKOT

Yritysten toimintaympäristö on jännittävien aikojen äärellä: hallitusneuvotteluissa tehtävillä päätöksillä on mahdollista luoda uutta kasvua julkisen talouden parantamiseksi ja taistella samanaikaisesti ilmastonmuutosta vastaan. Minkälaisia päätöksiä sitten tarvittaisiin, jotta ne realisoituisivat edellä mainitusti?

Kaiken tulee keskittyä kilpailukyvyn parantamiseen. Ensinnäkin, sahateollisuuden kannalta on keskeistä, että tuleva hallitus sitoutuisi puun saatavuuden varmistamiseen. Hallitusohjelmassa oleva kirjaus puun saatavuuden varmistamisesta voisi käytännössä tarkoittaa sitä, että kaikki olennaiset asiat tarkasteltaisiin tämän periaatteen kautta ja päätökset tehtäisiin määrätietoisesti siten, ettei tukkipuun saatavuutta heikennetä.

Toisekseen, logistiikan kustannuksia on välttämätöntä painaa alas. Hallituksen pitäisi ensitöikseen sopia ammattidieselin käyttöönotosta, mikä toimisi teollisuuden kustannuksia hillitsevänä veronpalautusjärjestelmänä. Myös huolellinen analyysi jakeluvelvoitteen vaikutuksesta vientiteollisuuden kilpailukykyyn olisi välttämätön.

Kolmantena on huolehdittava siitä, ettei kustannuskilpailukykyä heikennetä suhteessa keskeisiin verrokkimaihimme kuten Ruotsiin ja Itävaltaan. Tätä ja kahta muuta edellä mainittua toimintaympäristötekijää voisi seurata toivottavasti perustettavassa teollisuuspoliittisessa ministeriryhmässä. Tällaiselle ministeriryhmälle olisi tarvetta, sillä kilpailukykyasioita ei nykyisellään seurata johdonmukaisesti missään päin valtionhallintoa.

Häme on vaalipiirinä suomalaisen teollisuuden kannalta tärkeimpiä alueita. Tämän vuoksi vaalipiirin vastavalittujen 14 kansanedustajan rooli on aivan keskeinen siinä, että tulevien viikkojen aikana edellä mainitut toimintaympäristötekijät tulevat huomioiduksi päätöksenteossa.

Pidetään siten yhdessä huoli siitä, että vienti vetää, työllisyys paranee ja ilmastonmuutosta torjutaan.

Tommi Sneck
Sahateollisuuden johtaja
Koskisen Oyj

Tino Aalto
toimitusjohtaja
Sahateollisuus ry

Kirjoitus on julkaistu alun perin Etelä-Suomen Sanomissa 14.4.2023
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009514893.html

Share This