0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHATEOLLISUUDEN TERVEISET UUSILLE MINISTEREILLE – LUPAAVA HALLITUSOHJELMA TOTEUTTAMISTA VAILLE VALMIS

Uusi hallitus nimitetään tänään. Tämän jälkeen käynnistyy sahateollisuuden ja sitä myöden kestävän kasvun kannalta lupaavan hallitusohjelman toteuttaminen.

Metsien käyttö, teollisuuden raaka-aineen saatavuuden turvaaminen ja ylipäätään teollisuuden rooli Suomen talouden selkärankana tunnistetaan hyvin hallitusohjelmassa. Kirjaukset siitä, miten hallitus panostaa EU:ssa ennakkovaikuttamiseen, jotta muun muassa sahateollisuuden puun saatavuutta ja kustannuskilpailukykyä ei heikennetä, ovat myös varsin tervetulleita.

– Yksi uuden hallituksen tärkeimmistä tehtävistä tälle vuodelle on EU-vaikuttaminen, jotta seuraavan komission kaudesta tulisi teollisuuden kannalta aiempaa parempi. Kustannuskilpailukyvyn ja puun saatavuuden varmistaminen ovat kaksi keskeistä ohjenuoraa. Kotimaan kamaralla taasen toimintaympäristön ennustettavuudessa riittää kehitettävää. Tässä uusilla ministereillä on tärkeä rooli, toteaa Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto.

Metsähallituksen merkitys Sahateollisuuden puun saatavuudelle on suuri. Hallitusohjelmaan kirjattiin päätös siitä, miten hakkuumahdollisuudet on käytettävä optimaalisesti, tasot on säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla tai niitä voi maltillisesti kasvattaa. Lisäksi on hyvä, että lisäsuojelu halutaan kohdistaa ekologisesti vaikuttaviin kohteisiin. Valtion vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelu turvaa luontoarvoiltaan rikkaimmat kohteet.

– Metsähallitukseen liittyvät kirjaukset tuovat toimintavarmuutta teollisuudelle, koska hakkuumahdollisuuksia ei lasketa. Tältä pohjalta on hyvä keskeisten ministereiden johdolla viimeistellä Metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset, Aalto kommentoi.

 

Teollisuuspolitiikan ministerityöryhmästä vauhtia korkean jalostusarvon tuotantoon

Hallitusohjelmassa oli toivottu kirjaus siitä, miten puurakentamista tullaan lisäämään kannustimin sekä purkamalla siihen liittyvää sääntelyä. TKI-rahoitusta kanavoidaan puurakentamiseen, ja alan koulutukseen panostetaan.

Samanaikaisesti hallitus on sitoutunut kasvattamaan TKI-menoja ylipäänsä.

– Hallituksen sitoutuminen TKI-toiminnan lisäämiseen tarkoittaa käytännössä merkittävää lisäystä julkiseen TKI-rahoitukseen. Tästä rahoituksesta tulisi korvamerkitä osuus suoraan puurakentamisen edistämiseen. Aiemmin puurakentamisen edistämiseen on käytetty hyvin pieniä, muutaman miljoonan euron määrärahoja, jotka eivät ole mahdollistaneet puurakentamisen tosiasiallista edistymistä, toimitusjohtaja Aalto sanoo.

Puurakentamisen kehittämisen ja tukien ohjaavina periaatteina voitaisiin huomioida esimerkiksi rakentamisen ja rakennusten hiilijalanjäljen pienentäminen ja tuottavuuskehityksen vauhdittaminen

– Viime vaalikaudella ei ollut teollisuuteen ja kilpailukykyyn keskittynyttä ministerityöryhmää. Sellainen olisi nyt hyvä perustaa. Puurakentaminen lisääminen olisi yksi poikkihallinnollinen aihe, joka sopisi hyvin tämän ministerityöryhmän asialistalle. Pelkästään yhden ministeriön voimin puurakentaminen ei lähde kasvuun, Aalto päättää.

Lisätiedot:

Tino Aalto
Toimitusjohtaja
Sahateollisuus ry
tino.aalto@sahateollisuus.com, 050 5748713

Share This