0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

TEKOJEN AIKA, KANSA HALUAA PUURAKENTAMISTA

Suomen talouden näkymät ovat vakavat, mutta myös mahdollisuuksia on paljon, mikäli päättäjät ovat hereillä ja tekevät aktiivisesti toimia. Suomen Omakotiliitto, RASI, Sahateollisuus, Hirsitaloteollisuus ja Pientaloteollisuus järjestivät 27.syyskuuta tilaisuuden päättäjille, jossa käsiteltiin ihmislähtöistä ja ilmastoystävällistä asuntopolitiikkaa, ja ratkaisuja sen edistämiseen.

Tilaisuuden järjestäneiden etujärjestön mielestä tavoitteena tulee olla, että koko Suomessa voi asua mahdollisimman hyvin omia toiveita vastaavassa kodissa kuten hallitusohjelmassakin todetaan. Ja monesti tämä koti on pientalo. Suurin osa suomalaisista haluaa asua pientaloissa, vaikka niiden rakennusmäärät ovat alle kolmannes uusista kodeista.

Pientalorakentamisen mahdollistaminen on järjestöjen mielestä myös yksinkertainen tapa lisätä puun käyttöä rakentamisessa. Jopa 90 prosenttia pientaloista rakennetaan nykyisin puusta.

Seuraavaksi päätöksentekijöiden tulisi keskittyä seuraaviin osa-alueisiin, jotta ihmislähtöisen ja ilmastoystävällisen asunto- ja rakentamispolitiikka toteutuisi aiempaakin paremmin.

Ensimmäiseksi, päätöksenteossa tulee huomioida ja arvioida aktiivisesti se, että niin kansalaisilla kuin yrityksillä kustannukset eivät karkaa käsistä. Järkevä kustannustaso mahdollistaa pientaloasumisen sekä yritysten kilpailukyvyn niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Toiseksi haluamme kannustaa kuntasektoria entistä johdonmukaisempaan ja vaikuttavampaan työhön pientaloasumisen ja -rakentamisen puolesta. Tonttitarjontaa lisäämällä ja lupakäytäntöjä sujuvoittamalla kustannustehokas pientalorakentaminen saadaan parempaan vauhtiin. 

Kolmanneksi hallitusohjelmassa luvattiin uudistaa rakentamisen sääntelyä puurakentamisen vauhdittamiseksi. Tämä tavoite tulee nostaa yhdeksi hallituksen kärkihankkeista ja viedä sääntelyn kehitystä mahdollisimman ripeästi tähän suuntaan.

Neljänneksi hallitusohjelmassa luvattiin myös lisätä TKI-rahoitusta puurakentamiseen. Taloudelliset kannustimet ovat aiemmin olleet vaatimattomia ja siten puurakentamisen edistämiseen tulee ohjata aiempaa huomattavasti enemmän rahoitusta.

Pientalojen rakentaminen ja niissä asuminen on suuri mahdollisuus niin hyvinvoinnin, ilmaston kuin kansantalouden kannalta. Päätöksentekijöillä on nyt paikka edistää suotuista kehitystä edellä mainittujen ohjenuorien avulla. Päätösten aika on nyt, koska tällä hetkellä niin rakennusalalla kuin sahateollisuudessa on erittäin haastavat ajat käsillä.

Lisätiedot:

Marju Silander, Suomen Omakotiliitto ry marju.silander@omakotiliitto.fi puh. 045 7200626
Minna Liuksiala, RASI ry minna.liuksiala@rasi.net puh. 050 3834465
Tino Aalto, Sahateollisuus ry tino.aalto@sahateollisuus.com puh. 050 574 8713
Seppo Romppainen, Hirsitaloteollisuus ry info@hirsikoti.fi puh. 050 3765901
Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry kimmo.rautiainen@rt.fi puh. 0400 381444

Share This