0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

KEITELE GROUPIN MATTI KYLÄVAINIO SAHATEOLLISUUS RY:N UUDEKSI PUHEENJOHTAJAKSI

Sahateollisuus ry:n uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa 22.11.2023 Keitele Groupin sahayhtiön Keitele Timberin toimitusjohtaja Matti Kylävainio. Uusiksi varapuheenjohtajiksi valittiin Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra ja Multian Sahan toimitusjohtaja Heikki Nuoranne.

– On suuri ilo päästä tekemään töitä koko toimialan puolesta. Uskon, että sahateollisuuden parhaat päivät ovat edessäpäin, mutta menestys vaatii hyvän toimintaympäristön teollisuudelle. Sahatavaran ja puutuotteiden markkinat ovat kansainväliset, kilpailu on kovaa ja suurin osa tuotteista lähtee vientiin. Siksi kilpailukykyinen kotimainen toimintaympäristö on meidän kannaltamme tärkeä, Matti Kylävainio toteaa.

Tällä hetkellä rakentaminen on vähentynyt voimakkaasti kaikilla vientimarkkinoilla ja kotimaassa. Puurakentaminen on kuitenkin tärkeä osa ilmastonmuutoksen vastaista taistelua sekä konkreettista vihreää siirtymää, joten pidemmällä tähtäimellä näkymät ovat positiiviset.

– Sahateollisuuden yritysten uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetut tuotteet ovat osa ratkaisua, kun taistelemme ilmastonmuutosta vastaan. Tukkiraaka-aineen jalostaminen kilpailukykyisesti sahoilla pitkän kiertoajan tuotteiksi turvaa osaltaan koko metsäsektorin raaka-ainehuoltoa vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa, Kylävainio sanoo ja jatkaa; – Toimialamme pitää jatkaa työtä paremman toimintaympäristön puolesta. Haluan kiittää edeltäjääni Tommi Sneckia, joka on tehnyt onnistuneesti töitä yhdistyksen puheenjohtajana tämän päämäärän eteen.  

Ensi vuonna on edessä Euroopan parlamenttivaalit ja ne näkyvät myös Sahateollisuus ry:n toiminnassa. Viime vuosien aikana Euroopan unioni on tuottanut kilpailukyvyn ja kestävän metsätalouden kannalta ongelmallista sääntelyä. Lisäksi asetukset, kuten metsäkatoasetus, ovat olleet niin epäselviä, ettei edes lainsäätäjä osaa sanoa, miten niitä tulisi noudattaa. 

– Sahateollisuuden yrityksille puun saatavuus on toimintaympäristötekijöistä tärkein ja puun hinta yksittäisistä kustannuseristä suurin. Jatkossa puun saatavuuden turvaaminen tulisi olla EU-tason sääntelyn keskeinen ohjenuora. Jatkossa uusilla asetuksilla ja direktiiveillä ei tulisi heikentää teollisuuden kustannuskilpailukykyä, vaan päinvastoin, sitä tulisi jopa parantaa, Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto kommentoi.

Lisätiedot:

Matti Kylävainio, 040 502 4717, matti.kylavainio@keitelegroup.fi

Tino Aalto, 050 5748713, tino.aalto@sahateollisuus.com

Sahateollisuus ry edustaa teollisen mittaluokan sahayrityksiä. Suomessa tuotetaan n. 11 miljoonaa kuutiota sahatavaraa vuosittain. Tuotteista lähtee vientiin n. 75 % ja viennin arvo on viime vuosina ollut n. 3 miljardia euroa. Sahateollisuuden arvoketjussa työskentelee n. 30 000 henkilöä Suomessa ja tuotteiden kotimainen arvonlisä on poikkeuksellisen korkea. Sahateollisuuden yritykset mahdollistavat puurakentamisen.

Share This