0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

HALLITUKSEN ON NIMITETTÄVÄ SUOMELLE METSÄSUURLÄHETTILÄS

Euroopan unioni, erityisesti komissio, on profiloitunut kuluneiden vuosien aikana ongelmatehtaaksi, joka on luonut useita teollisuuden kilpailukyvyn ja metsätalouden kannalta pulmallisia aloitteita. Yksi tuore esimerkki ymmärtämättömyydestä on metsäkatoasetus, josta päätettäessä ei ole selvästikään ole ollut käsitystä metsissä tapahtuvasta työstä tai sahateollisuuden liiketoiminnasta. Asetus herättää epäselvyydessään poikkeuksellista hämmennystä ympäri maanosan.

Pääministeri Orpon johtama hallitus on lähtenyt tekemään töitä metsätalouden ja teollisuuden toimintaympäristön puolesta olemalla aktiivinen EU-tasolla. Suomen ja Ruotsin pääministerit ovat olleet aktiivisia komission puheenjohtajaan suuntaan, jotta komissio keskittyisi jatkossa enemmän kilpailukyvyn vahvistamiseen ja biotalouden edistämiseen.

Tämän yhteydenpidon lisäksi Suomi on toiminut samassa viiteryhmässä Itävallan, Ruotsin ja Slovenian kanssa. Neljän pienen jäsenmaan koalitio ei kuitenkaan yksinään riitä. Ymmärrystä maamme yhteiselle asialle pitäisi saada myös laajemmin eri EU-jäsenvaltioilta.

Tähän tarvitsemme metsäsuurlähettilästä.

Yksi keskeinen asia olisi saada muilta jäsenmailta tukea ja ymmärrystä sille, miten elintärkeä osa talouttamme metsät ja metsätalous on. Puuta jalostaen pystymme ratkaisemaan globaaleja ongelmia, mutta tämän tehdäksemme tarvitsemme metsätalous- ja teollisuusmyönteistä sääntelyä.

Saarnaajan rooliin ei tietenkään sovi lähteä. Ratkaisukeskeinen ja tulevaisuusorientoitunut katsontakanta toimisi varmasti Euroopassa, ja juuri ratkaisuista ja tulevaisuuden toivosta kestävässä metsätaloudessa ja puuta jalostavassa teollisuudessa toden totta onkin kyse.

Välillä pidämme jopa itsestään selvänä niitä lukemattomia käyttötarkoituksia, joihin puusta on, kun sitä jalostetaan mekaanisesti ja kemiallisesti. Jos meillä Suomessakin tuntuu tämä loputon puinen aarreaitta unohtuvan, niin vielä helpommin näin käy varmasti maissa, jossa metsiä ei juuri ole ja niihin kytkeytyvien teollisuuden haarojen merkitys on pienempi kuin Suomessa.

Maallamme on perinteisesti ollut, ja on yhä, nimitettynä teemasuurlähettiläitä. Esimerkkejä tällaisista teemoista ovat kyberturvallisuus, digitalisaatio, terveys ja hyvinvointi ja koulutus, joissa Suomella ja suomalaisilla on osaamista, jota voidaan hyödyntää maailmanlaajuisesti. Saha- ja metsäteollisuus on Suomen suurimpia kansantalouden sektoreita ja erityisesti viennissä tämä tärkeys korostuu. Metsäsuurlähettilästä Suomella ei kuitenkaan vielä ole.

Euroopan unionissa on puhuttu viime aikoina paljon strategisesta autonomista ja Euroopan unionin niin sanotusta resilienssistä, eli eräänlaisesta maanosamme joustavuudesta ja selviytymiskyvystä. Datatalous ja digitalisaatio on ollut näissä keskusteluissa aivan ytimessä, niin kuin kuuluukin. Kireässä turvallisuuspoliittisessa ympäristössä metsät ja niiden hyödyntäminen tulisi myös nähdä olennaisena osana strategista autonomiaa. Metsät ja puutuotteet ovat nimittäin tärkeässä roolissa yhteiskunnan rattaiden pyörittämisessä itsenäisesti, oli kyseessä sitten lämmön- ja sähköntuotanto, huoltovarmuus tai infrastruktuuri.  

Mielestäni metsäsuurlähettilään tulisi keskittyä alkuvaiheessa erityisesti kotipesämme kuntoon laittoon eli Euroopan unionin jäsenvaltioissa toimimiseen. Pidemmällä aikavälillä olisi kuitenkin tärkeää laajentaa reviiriä myös kasvaviin markkinoihin esimerkiksi Aasiassa, jonka suurissa talouksissa on tahtotilana saada päästöjä vähennettyä ja vihreä siirtymä liikkeelle. Tämä tarjoaa esimerkiksi sahateollisuudelle merkittäviä mahdollisuuksia.

Puurakentaminen on tärkeä osa ilmastonmuutoksen vastaista taistelua ja kyse on myös hyvin konkreettisesta vihreästä siirtymästä: rakennusmateriaalina hyödynnetään tuotetta, jonka alkuperä on hyvin hoidetuissa metsissä ja johon hiili sitoutuu pitkiksi ajoiksi. Aktiivisella ja johdonmukaisella vienninedistämistyöllä voidaan avata uusia mahdollisuuksia suomalaiselle teollisuudelle. Monessa kehittyvässä markkinassa on vaikea saada päätä auki ilman julkisen vallan tukea ja apua. Julkisen ja yksityisen sektorin saumattoman yhteistyön merkitystä ei voi liikaa korostaa.

Ulkoministeriölle olisi tarjolla ainutkertainen paikka luoda kestävää kasvua, ratkaista ilmastonmuutosta ja viedä koko Suomen yhteistä metsäistä asiaa eteenpäin. Siihen tarvitsemme metsäsuurlähettilästä.

Tino Aalto

Julkaistu 24.1.2024 Maaseudun Tulevaisuus / Yliö

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipide/7751ea5b-f751-4200-82e6-cec2588b282b

Share This