0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHATEOLLISUUS: AMMATTIDIESELIN KÄYTTÖÖNOTTO ON ERINOMAINEN PÄÄTÖS

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontui vaalikauden ensimmäiseen kehysriiheen poikkeuksellisen vakavassa taloustilanteessa. Päätökset sisälsivät paljon hyvää sahateollisuuden kannalta, mutta kehitettävääkin jäi. Iso, uusi positiivinen päätös on ammattidieselin käyttöönotto, jota myös Sahateollisuus on johdonmukaisesti ehdottanut.

Kun polttoaineiden jakelijoiden päästökauppa tulee voimaan vuonna 2027, otetaan käyttöön raskaan liikenteen ammattidiesel. Tarvittava lainsäädäntö saatetaan voimaan tämän vaalikauden aikana.

– Ammattidieselin käyttöönotto vuonna 2027 on tärkeä päätös sahateollisuuden kilpailukyvyn kannalta. Ammattidieselin avulla voidaan hillitä kustannusten nousua logistiikassa. Esimerkiksi puutuotteista suurin osa kuljetetaan satamiin raskaalla kalustolla ja siten kustannuskilpailukyvystä huolehtiminen on tärkeää meidän alallemme, Sahateollisuuden toimitusjohtaja Tino Aalto sanoo.

Huonokuntoisten teiden määrä on kasvussa. Vuodesta 1990 vuoteen 2011 huonokuntoisten päällysteiden määrä puolitettiin määrätietoisella työllä, jolloin niitä oli noin 3 000 kilometriä. Vuodesta 2011 alkaen huonokuntoisten teiden määrä on kolminkertaistunut ja niitä on jo yli 9 000 kilometriä. Huonokuntoisten teiden määrän odotetaan kasvavan.

– Seuraavaksi hallituksen pitäisi ottaa työlistalle tieverkon parantaminen. Jotta kuljetukset sujuisivat ongelmitta, huonokuntoisten teiden määrä on käännettävä laskuun pikavauhtia, Aalto päättää.

Työtä logistiikan kustannusnousun hillitsemiseksi pitää jatkaa johdonmukaisesti. Esimerkiksi väylämaksuja tulee pienentää, jos siihen avautuu pienikin mahdollisuus julkisessa taloudessa.

Kun sahateollisuuden toimintaympäristö on kunnossa, kansantalous, ilmasto ja ihminen kiittävät.

Lisätiedot:
Tino Aalto
Toimitusjohtaja
Sahateollisuus ry
050 574 8713
tino.aalto@sahateollisuus.com

Sahateollisuus ry edustaa teollisen mittakaavan sahayrityksiä. Suomessa tuotetaan n. 11 miljoonaa kuutiota sahatavaraa vuosittain. Vientiin tuotteista lähtee n. 75 % ja sen arvo on ollut n. 3 miljardia euroa viime vuosina. Sahateollisuuden arvoketjussa työskentelee n. 30 000 henkilöä Suomessa ja tuotteiden kotimainen arvonlisä on poikkeuksellisen korkea. Sahateollisuuden yritykset mahdollistavat puurakentamisen.

Share This