0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

TIESTÖN KUNTO ON ONGELMA ELINKEINOELÄMÄLLE JA VÄYLÄALALLE

Kirjoitus on alun perin julkaistu Itä-Savossa 24.4.2024

Sahateollisuuden yritysten kilpailukykyyn vaikuttavat monet metsä-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikan asiat. Yksi kilpailukykyisen sahaustoiminnan ydinasioista on puun saatavuuden varmistaminen, jossa liikennepolitiikalla on tärkeä rooli.

Sahojen tuotantoketju alkaa metsästä, jossa laveteilla paikalle tuodut metsätyökoneet korjaavat puut ja lastaavat ne tukkiauton kyytiin. Sahalla tukeista tehdään erilaisia puutuotteita: Sahakuutiolla esimerkiksi sahatavaraa sekä lämpöpuuta. Valmiit tuotteet kuljetetaan tietä pitkin satamaan, josta ne lähtevät maailmalle. Sahakuution kohdalla näin tapahtuu noin 80 prosentille tuotteista, ja ne matkaavat edelleen yli 30 maahan.

Sahateollisuus oli mukana Destian tekemässä tieverkostoa ja sen kuntoa kartoittaneessa selvityksessä. Selvitys osoitti, että huonokuntoisten päällysteiden osuus laski alimmilleen vuonna 2011, jolloin huonokuntoisia teitä löytyi Suomesta 3 000 kilometriä. Vuodesta 2011 alkoi kuitenkin negatiivinen trendi, ja viime vuonna huonokuntoisten teiden määrä nousi jo 9 000 kilometriin.

Ratkaisuja kasvavaan ongelmaan olisi tarjolla. Teiden hoitoa, päällysteitä ja rakennetta olisi hallittava kokonaisuutena, jonka ylläpitoon tulisi taata riittävä ja tasapainoisesti jakautunut rahoitus. Tieverkon kunnossapitoon lisätty raha maksaa itsensä takaisin liikenteen alempina kustannuksina. Vuotuinen päällystysmäärä pitää vakiinnuttaa 4 000 kilometriin ja kokonaisrahoitusta nostettava merkittävästi. Huonokuntoisten teiden kasvu vaikeuttaa logistiikan optimointia ja on myös ilmaston kannalta huono asia. 

Sahateollisuus ei ole asiassa yksin liikkeellä. Keväällä valmistunutta selvitystä oli teettämässä laaja koalitio, johon kuuluivat Kaupan liitto, Koneyrittäjät, MTK, Tieyhdistys ja Infra.

Toivottavasti liikenne- ja viestintäministeriön sekä valtiovarainministeriön käytävillä kuullaan tämä huoli tiestöstä. Suomi Oy Ab:n kassaan kilahtelee Itä-Suomesta jatkossakin rutkasti vientieuroja, kunhan tavarat saadaan maailman markkinoille ongelmitta.

Jari Suomalainen

Metsätalousneuvos, hallituksen puheenjohtaja

Sahakuutio Oy

Tino Aalto

Toimitusjohtaja

Sahateollisuus ry

Share This