0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

METSÄKATOASETUKSEEN LÖYDETTÄVÄ JÄRKEVÄ KANSALLINEN TULKINTA

Kirjoitus on alun perin julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 3.5.2024

Asetuksen tulkinta on poikkeuksellisen epäselvää. Euroopan komissiolta ei ole saatu selkeitä vastauksia edes peruskysymyksiin, vaikka 18 kuukauden siirtymäajasta on käytetty jo 10 kuukautta, kirjoittaa Anniina Kostilainen. 

Metsäkatoasetus pyrkii pysäyttämään globaalin metsäkadon. Tavoitteen taakse on helppo asettua.

Kuten Maaseudun Tulevaisuuden toimittaja Tapio Nurminen (21.4.) nosti esiin, metsäkatoasetus on huomattavan epäselvä. Niin sahateollisuus kuin monet muutkin toimijat haluavat täyttää asetuksen vaatimukset, mutta lukuisten avoimien kysymysten vuoksi kukaan ei tiedä, miten asetusta tulisi noudattaa.

Metsäkatoasetuksen toimeenpanon tulisi alkaa tämän vuoden lopussa. Kyseessä on massiivinen byrokraattinen harjoitus, jonka toteuttaminen edellyttää tietojärjestelmien rakentamista, päivittämistä, henkilöstön koulutusta sekä resursointia.

Siirtymäaikaa toimeenpanon valmisteluun piti olla 18 kuukautta. Tästä on jo käytetty 10 kuukautta, eikä varsinaiseen toimeenpanoon ole vieläkään päästy käsiksi. Asetuksen tulkinta on poikkeuksellisen epäselvää, eikä Euroopan komissiolta ole saatu selkeitä vastauksia edes peruskysymyksiin.

Sahateollisuudessa metsäkatoasetukseen suhtaudutaan ratkaisukeskeisesti. Asetuksen toimeenpanoon on välttämätöntä löytää käytännössä toimivat ratkaisut.

Metsäkatoasetus koskee hyvin eri kokoisia toimijoita ja koko puun jalostuksen arvoketjua aina kannolta kauppaan saakka. Massiivisten tietojärjestelmien varaan rakennettavat ratkaisut voivat toimia suuryrityksissä, mutta ovat useimpien pienempien yritysten saavuttamattomissa.

Asetuksen toimeenpanoon tulisikin hakea kansallisesti ratkaisuja, jotka varmistaisivat asetuksen kustannustehokkaan ja käytännössä toteuttamiskelpoisen toimeenpanon.

Maa- ja metsätalousministeriölle on aktiivisesti tarjottu käytännön metsätalouteen, sahateollisuuteen ja kaupan alalle sopivia toteutuksen malleja. On välttämätöntä, että asetuksen käytännön toteutukseen haetaan yhteistä näkemystä vuoropuhelussa julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

Suomalainen metsätalous ei aiheuta metsäkatoa, eikä sen raportoimisesta saa rakentaa kilpailukykyä heikentävää byrokratiahimmeliä.

Anniina Kostilainen

Sahateollisuus ry

Share This