0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHATEOLLISUUDEN METSÄYMPÄRISTÖOHJELMA TARJOAA TYÖKALUJA MONIMUOTOISUUDEN VAHVISTAMISEEN

Sahateollisuuden uusi metsäympäristöohjelma julkaistiin 3.6.2024. Ohjelman tavoitteena on tarjota sahojen puunhankinnan ammattilaisille ja metsänomistajille konkreettisia keinoja metsäluonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen. Metsäympäristöohjelma koostuu kuudesta eri aihealueesta, jotka sisältävät toimenpiteitä lahopuun lisäämiseksi, lehtipuuston ja sekapuustoisuuden suosimiseksi, suoluonnon turvaamiseksi, suojatiheikköjen jättämiseksi, vapaaehtoisen suojelun tukemiseksi sekä uhanalaisten lajien turvaamiseksi. Metsäympäristöohjelma täydentää metsäsertifioinnin vaatimuksia. Ohjelman toteuttaminen on metsänomistajille vapaaehtoista.

– Metsäluonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on osa metsätalouden arkea. Metsäammattilaiset ja metsänomistajat voivat päivittäin tehdä vaikuttavia tekoja metsäluonnon eteen. Metsäympäristöohjelma tarjoaa tähän työkaluja. Luontoymmärrys ja osaaminen vahvistavat motivaatiota tehdä vaikuttavaa työtä luonnon hyväksi, sanoo Sahateollisuus ry:n metsä- ja ympäristöpäällikkö Anniina Kostilainen.

Yksi metsäympäristöohjelman työkaluista on ohjelman sisältöä tarkemmin esittelevä verkkokurssi. ”Tavoitteena on, että kaikki sahojen puunhankinnan, leimikonsuunnittelun ja puunkorjuun parissa työskentelevät suorittaisivat kurssin. Tulemme avaamaan kurssin myös metsänomistajille”, Kostilainen toteaa

Sahateollisuus ry ja Metsäteollisuus ry julkaisivat syksyllä 2023 puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekartan, jossa tunnistettiin keskeiset aihealueet metsäluonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi ja luontotyön mahdollistajaksi. Tärkeitä toimia metsäluonnon tilan vahvistamiseksi on metsien puulajisuhteiden monipuolistaminen lehtipuustoa ja sekapuustoisuutta lisäämällä, lahopuun määrän ja laadun lisääminen sekä arvokkaiden luontokohteiden turvaaminen. Nyt julkaistu Sahateollisuuden metsäympäristöohjelma on osa tiekartan toimeenpanoa.

Share This