0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VÄYLÄMAKSULAIN MUUTTAMISESTA

Sahateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta.

Sahateollisuuden yritysten tuotteista viennin osuus on 75 % ja siten toimiala on hyvin riippuvainen merikuljetuksista. Puutuotteita viedään yli 70 maahan Suomen ulkopuolelle.

Sahatavaralle on globaalia kysyntää ja tuottajamaita on useita Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Kilpailukyvyn kannalta yksi keskeisimmistä tekijöistä on kustannuskilpailukyky. Suomi sijaitsee kaukana isoista markkinoita, joten logistiikan kasvavat kustannukset heikentävät suomalaisten sahateollisuuden yritysten kilpailukykyä merkittävästi.

Väylämaksun puolittamisen poistamiselle on negatiivinen vaikutus sahateollisuuden yrityksiin ja päätös parantaa esimerkiksi ruotsalaisen sahateollisuuden asemaa Suomeen nähden. Päätös on myös ristiriidassa hallitusohjelman kanssa ja se heikentää teollisuuden toimintaympäristön ennakoitavuutta. 

Sahateollisuus ry:n mielestä tästä vientiteollisuuden kilpailukykyä heikentävästä päätöksestä tulee luopua.

Aalto Tino
Sahateollisuus ry

Share This