0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4
Sahateollisuuden lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiasta VNS 2/2027 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028

Sahateollisuuden lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiasta VNS 2/2027 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028

Sahateollisuuden lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiasta VNS 2/2027 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028.   Sahateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja toteaa seuraavaa:  Tutkimusta ja...