0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Ajankohtaista

Ajankohtaisia asioita sahateollisuudesta meillä ja muualla

Asia: E 30/2024 vp Valtioneuvoston selvitys: E-kirje EU:n komission tiedonannosta bioteknologian ja biovalmistuksen vauhdittamiseksi EU:ssa

    ASIA: E 30/2024 VP VALTIONEUVOSTON SELVITYS: E-KIRJE EU:N KOMISSION TIEDONANNOSTA BIOTEKNOLOGIAN JA BIOVALMISTUKSEN VAUHDITTAMISEKSI EU:SSA   Sahateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua e-kirjeestä koskien asiaa EU:n komission tiedonanto...

VN/19961/2023 Suomen yhdennetyn energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivitys

    ASIA: VN/19961/2023 SUOMEN YHDENNETYN ENERGIA- JA ILMASTOSUUNNITELMAN (NECP) PÄIVITYS   1) Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja nielujen kasvattaminen (NECP luku 2.1.1 ja 3.1.1) Avoin vastaus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja nielujen...

Sahateollisuuden jalanjälki pienentynyt entisestään, päättäjiltä vaaditaan lisäaktiivisuutta ilmastotoimissa

SAHATEOLLISUUDEN JALANJÄLKI PIENENTYNYT ENTISESTÄÄN, PÄÄTTÄJILTÄ VAADITAAN LISÄAKTIIVISUUTTA ILMASTOTOIMISSA Sahateollisuuden merkittävin päästövähennyspotentiaali on logistiikassa sahojen porttien sisä- ja ulkopuolella. Sahateollisuuden yritysten asiakkaat eivät ole...

Hyvä nosto ministeri ⁦@SariEssayah:lla⁩ Ylen suuressa vaalikeskustelussa. Puutuotteet mukaan vahvemmin pakotteiden piiriin. Venäjä on puutuotteiden suurimpia tuottajamaita. #politiikka ⁦@Sahateollisuus⁩

Sahateollisuuden uusi vähähiilitiekartta on julkaistu. Tärkeimmät nostot:
- Toimialan investointiaalto parantaa resurssitehokkuutta
- Puutuotteiden kädenjälki hyötykäyttöön lisäämällä puurakentamista
- logistiikkaan tarvitaan vähähiilisiä ratkaisuja
-metsien kasvuun panostettava

Sahateollisuuden uusi vähähiilitiekartta on julkaistu. Sahat ovat tehneet laajasti toimenpiteitä, jotka parantavat resurssitehokkuutta ja pienentävät päästöjä. Lisätoimia tarvitaan esim. työkoneiden ja trukkien sähköistämistuki sekä lisää puurakentamista.

Load More

yhteystiedot

info@sahateollisuus.com

Säästöpankinranta 4 C 24, 00530 HELSINKI

Suomalaisen sahateollisuuden etujärjestö

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja valvomalla.  Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perheyrityksiä.