0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4
Sahateollisuuden lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiasta VNS 2/2027 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028

Sahateollisuuden lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiasta VNS 2/2027 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028

Sahateollisuuden lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiasta VNS 2/2027 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028.   Sahateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja toteaa seuraavaa:  Tutkimusta ja...
Asia: E 10/2024 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto – EU:n vuoden 2040 ilmastotavoite sekä eteneminen kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä 

Asia: E 10/2024 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto – EU:n vuoden 2040 ilmastotavoite sekä eteneminen kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä 

      Asia: E 10/2024 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto – EU:n vuoden 2040 ilmastotavoite sekä eteneminen kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä  Sahateollisuus kiittää mahdollisuudesta antaa näkemyksensä EU:n...