0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Ilmastoviisas sahateollisuus

Sahateollisuus on avainasemassa vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisessa. Toimiala on jo nykytilanteessa vähäpäästöinen lähes suljettuine materiaalikiertoineen.

ILMASTOVIISAS SAHATEOLLISUUS

Sahateollisuus on avainasemassa vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisessa. Toimiala on jo nykytilanteessa vähäpäästöinen lähes suljettuine materiaalikiertoineen. Itsenäinen sahateollisuus käyttää raaka-aineenaan pääosin kotimaisista lähteistä peräisin olevaa puuta. Puu sitoo kasvaessaan hiilidioksidia ja hiili sitoutuu puutuotteisiin koko elinkaaren ajaksi. Sahateollisuuden prosessit ovat raaka-ainetta tehokkaasti hyödyntäviä. Metsiin sitoutunut hiili jatkaa kiertoaan sahatavarassa parhaimmillaan satoja vuosia.

Sahateollisuuden hiilikädenjälki, eli Sahatavaran myönteinen ilmastovaikutus on suuri. Sahatavara toimii pitkäikäisenä hiilivarastona ja mahdollistaa käyttökohteissaan päästövähennykset, kun sahatavaralla korvataan fossiilipohjaisia materiaaleja. Elinkaaren lopussa sahatavara voidaan hyödyntää uudelleen, esimerkiksi energiaksi.

Sahateollisuuden kansainvälinen kilpailukyky luo kykyä uudistua ja investoida tulevaisuuteen. Kansainvälisen kilpailukyvyn mittareilla mitattuna suomalainen sahateollisuus kuitenkin sijoittuu tällä hetkellä jumbosijalle. Heikko kilpailukyky johtuu pääosin korkeista raaka-aine ja logistiikkakustannuksista. Sahateollisuuden vähähiilisyystavoitteiden toteutumisen riskit liittyvät erityisesti alan kilpailukyvyn vaarantumiseen.  Sahateollisuuden vähähiilisyyden tavoitteiden saavuttamiseksi ja koko sahaklusterin tulevaisuuden turvaamiseksi sahateollisuuden kilpailukyvyn parantaminen on välttämätöntä.

Sahateollisuus haluaa olla mukana rakentamassa vähähiilistä yhteiskuntaa. Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti Sahateollisuus on laatinut oman vähähiilisyyden tiekarttansa työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaisesti.

Sahateollisuuden vähähiilisyyden tiekartta on laadittu yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa. 

Ilmastoviisas sahateollisuus -webinaarin 17.6.2020 esitykset

Marja Jallinoja / LUKE

Sahateollisuuden hiilitiekartanskenaarioiden laskenta–mitä, miten ja miksi

Tommi Sneck / Koskisen Oy

Teknologian kehitys ja investoinnit vähähiilisyyden mahdollistajana

Saara Jääskeläinen / Liikenne ja viestintäministeriö

Logistiikan päästöjen vähentäminen

Anniina Kostilainen / Sahateollisuus ry

Ilmastoviisas sahateollisuus 

Mistä sahateollisuuden hiilijalanjälki koostuu

Sahatavaran hiilijalanjäljestä puolet syntyy metsänhoidon, puun korjuun ja lähikuljetuksen aikana. 17% hiilijalanjäljestä syntyy raaka-aineen kuljetuksessa sahoille

Vähähiilisyyden skenaariot

Vähähiilisyyden skenaariot kuvaavat päästöjen kehitystä erilaisissa tilanteissa. Tulevaisuuden hiilijalanjälkiskenaarioita on laskettu kaksi, jotka nimettiin perusura – ja vähähiiliskenaarioiksi.

Keinot vähähiilisyyden saavuttamiseksi

Vähähiilisyyden tavoitteiden saavuttamiseksi sahoilta tarvitaan investointiloikkaa. Toinen merkittävä keino on sahateollisuuden koko logistiikkaketjun kehittäminen kannolta sisäisiin kuljetuksiin.

Hiilikädenjälki ja puun käytön lisääminen

Hiilikädenjäljellä tarkoitetaan tuotteen myönteisiä ilmastovaikutuksia. Sahatavaran tapauksessa kyse on sahatavaran käyttäjän päästövähennyspotentiaalista. Sahatavaran ilmastohyödyt ovat kiistattomia.

yhteystiedot

+358 20 779 0960

info@sahateollisuus.com

Säästöpankinranta 4 C 24, 00530 HELSINKI

Suomalaisen sahateollisuuden etujärjestö

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja valvomalla.  Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perheyrityksiä.