0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Keinot vähähiilisyyden saavuttamiseksi

TEKNOLOGIA JA INVESTOINNIT

Vähähiilisyyden tavoitteiden saavuttamiseksi sahojen investointiloikka on välttämätön. Moderni teknologia lisää tuotannon tehokkuutta ja sahojen kannattavuutta. Sahateollisuudessa on merkittävä tarve rakentaa uusia energiatehokkaampia kuivaamoita ja siirtyä käyttämään sahan sisäisissä kuljetuksissa sähköä tai biopolttoaineita käyttäviä kuljetusvälineitä. Vähähiilisyyden tiekartan arvion mukaan sahojen omilla, investointeihin perustuvilla toimilla sahojen omaa hiilijalanjälkeä on mahdollista pienentää nykytilasta 82 % vuoteen 2040 mennessä.

Suomen noin 80 teolliselle sahalaitokselle uusia sahalinjoja on viimeisen 10 vuoden aikana rakennettu alle 10 kappaletta. Muiden osalta on tehty vain välttämättömiä korjauksia ja pienempiä saneerauksia. Arvioitu investointitarve itsenäiselle sahateollisuudelle on 100 M€/vuosi kymmenen vuoden ajan.

Toimialan investointien varmistamiseksi tarvitaan investointiohjelma, joka sisältäisi energia- ja materiaalitehokkuuteen kannustavaa investointitukea sekä investointien rahoituksen mahdollistavia erillistakauksia. Panostus sahojen investointeihin on samalla panostus koko sahaklusterin menestykseen.

LOGISTIIKAN PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN

Vähähiilisyyteen pyrittäessä keskeinen kehittämiskohde on sahateollisuuden logistiikka niin puunkorjuussa, raakapuu- ja tuotekuljetuksissa kuin tavaran siirroissa tehdasalueella. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopohjaisilla uudistuvilla polttoaineilla on mahdollista, mutta edellyttää biopolttoaineiden nykyistä parempaa hintakilpailukykyä. Tehdasalueella toimivia erilaisia pyöräkuormaajia ja trukkeja on mahdollista korvata sähkökäyttöisillä koneilla.

VÄHÄPÄÄSTÖINEN ENERGIA JA VÄHÄHIILISYYTEEN KANNUSTAVAT VERORATKAISUT

Sahateollisuuden vähähiilisyyden tavoitteet edellyttävät sitä, että sähköntuotanto muuttuu päästöttömäksi. Sahateollisuuden vähähiiliskenaariossa erityisesti sahan sisäiset kuljetukset pyritään sähköistämään soveltuvin osin.
Teollisuuden sähköveron alentaminen EU:n minimitasolle tukee tuotannon sähköistämisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamisen tavoitteita. Vähähiilisyyttä tukevat myös ratkaisut, joissa toimialan strategista merkitystä vahvistetaan osana koko metsäklusterin arvoketjua.

Vähähiilisyyteen siirtymisen kannustejärjestelmiä tulee kehittää kilpailuneutraalisti siten, että fossiilisten polttoaineiden käyttö voidaan lopettaa mahdollisimman pian. Esimerkiksi päästökauppakompensaatio pidentää siirtymäaikaa hiilettömään yhteiskuntaan ja aiheuttaa metsäsektorilla kilpailuvääristymän. Kompensaatiosta tulee luopua yhtä aikaa sähköveron alennuksen kanssa.

yhteystiedot

+358 20 779 0960

info@sahateollisuus.com

Säästöpankinranta 4 C 24, 00530 HELSINKI

Suomalaisen sahateollisuuden etujärjestö

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja valvomalla.  Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perheyrityksiä.