0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Kuntasi hyväksi

Arvoisa kuntapäättäjä. Metsät ja niihin perustuva teollisuus ovat monipuolinen hyvinvoinnin lähde suomalaisissa kunnissa. Tältä sivulta löydät faktoja suomalaisesta metsätaloudesta ja sahateollisuudesta päätöksenteon ja asiakeskustelun tueksi. Mikäli tarvitset lisätietoa, ota rohkeasti yhteyttä.

”Olen hirvittävän ylpeä meidän hyvin hoidetuista metsistämme ja lujasta raaka-aineestamme. Suomalainen sahatavara on tuote, jota voi pystypäin myydä missä maailmankolkassa tahansa.”

– Veli-Matti Junnikkala

Sahat ovat paikallisia toimijoita

  • Sahateollisuus sijaitsee lähellä raaka-aineen lähdettä, eli metsää.
  • Sahateollisuuden työpaikat ovat jakautuneet tasaisesti ympäri Suomea.
  • Sahat ovat useissa kunnissa alueen merkittävin työllistäjä.
  • Sahateollisuuden yritykset ovat pääosin kasvollisia perheyrityksiä ja sitoutuneet paikkakuntaansa.
  • Sahan suunnittelukausi ei ole kvartaali vaan kokonainen sukupolvi.

Sahateollisuus on modernia kansainvälistä teollisuutta, joka vie tuotantoaan yli 60 maahan. Sahateollisuus on Suomen neljänneksi tärkein vientituote, viennin arvo vuonna 2021 oli 2,8 mrd euroa. Vientitulot hyödyttävät sahojen lähialueita suoraan ja välillisesti yli kuntarajojen ja niiden aluetaloudellinen merkitys on suuri.

Metsät ovat arvokas osa kunnan omaisuutta

Kunnat ovat Suomessa merkittävä metsänomistaja, sillä lähes jokainen suomalainen kunta omistaa metsää.

Metsätalous turvaa kunnan hyvinvointia

Lähes jokainen suomalainen kunta omistaa metsää. Metsät ovat kunnalle tärkeä voimavara ja tulojen lähde. Metsät tuottavat monia luontohyötyjä kuten virkistysmahdollisuuksia, sieniä ja marjoja, puhdasta ilmaa, luonnon monimuotoisuutta ja puuta. Metsänomistajana kunta päättää, miten metsiään kasvattaa.

Kuntametsiä voi hoitaa eri tavoin, tavoitteista riippuen. Talousmetsien hoidossa voidaan korostaa metsien hiilensidontaa, ilmastonmuutokseen sopeutumista, luonnon monimuotoisuuden vahvistamista tai maiseman suojelua. Näiden rinnalla metsistä puukauppatulojen myötä saatavat tulot mahdollistavat kunnallisten palveluiden rahoittamista. Talousmetsien puunkorjuu ja metsänhoito sekä puun jalostaminen työllistävät ja luovat paikallista toimeentuloa.

Sahateollisuus tukee kuntien ilmastotyötä

Sahateollisuuden tuotteiden hiilijalanjälki on erittäin pieni. Sahateollisuuden vuodessa tuottama sahatavara sitoo 20 kertaa enemmän hiiltä kuin sen tuotannon päästöt ovat. Käyttämällä puuta monipuolisesti rakentamiseen, puisto- ja katuratkaisuihin sekä sisätilojen sisustamiseen kunta voi vähentää omaa hiilijalanjälkeään. Kasvavat metsät sitovat hiilidioksidia ja aktiivisella metsänhoidolla voidaan kasvattaa metsien hiilivarastoja.

Kunta voi edistää puurakentamista monin keinoin. Puurakentamisen osuuden kasvattaminen kannattaa lisätä valtuustokauden strategiaan sitovaksi tavoitteeksi. Julkisten rakennusten, kuten koulujen, päiväkotien, liikuntarakennusten ja hyvinvointikeskusten rakentaminen puusta on hyvä tapa lisätä puun käyttöä. Kaavoittamisessa voidaan tukea puun käyttöä sekä pientalojen että kerrostalojen osalta. Moderni puurakentaminen mahdollistaa mitä vain nopearakenteisista paviljonkikouluista arkkitehtuurisesti vaikuttaviin pääkonttoreihin.

NÄILLÄ KÄYTÄNNÖN TEOILLA KUNTASI VOI TUKEA PAIKALLISTA SAHAA

  • LISÄÄ julkista puurakentamista. Puurakentaminen on ilmastoteko ja tukee paikallista työllisyyttä.
  • TEE puukauppa paikallisen sahan kanssa. Sahat hankkivat raaka-aineensa läheltä ja tukevat paikallistaloutta.
  • HYÖDYNNÄ ja hoida kuntametsiä monipuolisesti. Monipuolinen metsänhoito varmistaa metsien terveyden ja kasvukunnon. 

yhteystiedot

+358 20 779 0960

info@sahateollisuus.com

Säästöpankinranta 4 C 24, 00530 HELSINKI

Suomalaisen sahateollisuuden etujärjestö

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja valvomalla.  Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perheyrityksiä.