0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Lausunnot

 

VN/1660/2023 Ympäristöministeriön lausuntopyyntö Lausunto luonnoksesta luonnonsuojeluasetukseksi

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ LAUSUNTO LUONNONSUOJELUASETUKSEKSI   Pyydettynä lausuntona ympäristöministeriön esityksestä luonnonsuojeluasetukseksi Sahateollisuus ry toteaa: 5 § Suojellut luontotyypit Asetusluonnoksen 5 §:n tarkoituksena on määritellä...

VNS 15/2022 vp Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa 

VNS 7/2022 VP VALTIONEUVOSTON SELONTEKO KANSALLISESTA ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISSUUNNITELMASTA VUOTEEN 2030 - HYVINVOINTIA JA TURVALLISUUTTA MUUTTUVASSA ILMASTOSSA.   Pyydettynä lausuntonaan kansalliseen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaan 2030...

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö VN/21836/2021 Lausunto luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi 2035

LAUSUNTO LUONNOKSESTA KANSALLISEKSI LUONNON MONIMUOTOISUUSSTRATEGIAKSI 2035 Pyydettynä lausuntona luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi 2035 Sahateollisuus ry toteaa: Sahateollisuus on merkittävä uusiutuvien luonnonvarojen käyttäjä....

yhteystiedot

info@sahateollisuus.com

Säästöpankinranta 4 C 24, 00530 HELSINKI

Suomalaisen sahateollisuuden etujärjestö

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja valvomalla.  Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perheyrityksiä.