0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Lausunnot

 

Lausuntopyyntö VN/27429/2022 

LAUSUNTOPYYNTÖ VN/27429/2022      Pyydettynä lausuntonaan metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmän asetuksista Sahateollisuus ry toteaa:  Metsätalouden kannustejärjestelmä on tarpeellinen ja uudistuessaan tukee metsätalouden monitavoitteisuutta nykyistä...

VNS 7/2022 vp Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta 

VNS 7/2022 VP VALTIONEUVOSTON SELONTEKO MAANKÄYTTÖSEKTORIN ILMASTOSUUNNITELMASTA Pyydettynä lausuntonaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaan Sahateollisuus ry toteaa:  Aktiivisuuteen ja ilmastokestävyyteen kannustava metsäpolitiikka tuottaa vahvoja hiilivarastoja...

VNS 6/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia 

VNS 6/2022 VP VALTIONEUVOSTON SELONTEKO HIILINEUTRAALI SUOMI 2035 – KANSALLINEN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA Pyydettynä lausuntonaan kansallisesta ilmasto- ja energiastrategiasta Sahateollisuus Ry toteaa:  Puurakentamisen raaka-ainetta tuottavan sahateollisuuden...
Lausuntopyyntö VN/27429/2022 

Lausuntopyyntö VN/27429/2022 

LAUSUNTOPYYNTÖ VN/27429/2022      Pyydettynä lausuntonaan metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmän asetuksista Sahateollisuus ry toteaa:  Metsätalouden kannustejärjestelmä on tarpeellinen ja uudistuessaan tukee metsätalouden monitavoitteisuutta nykyistä...

yhteystiedot

info@sahateollisuus.com

Säästöpankinranta 4 C 24, 00530 HELSINKI

Suomalaisen sahateollisuuden etujärjestö

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja valvomalla.  Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perheyrityksiä.