0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Lausunnot

 

Sahateollisuuden lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiasta VNS 2/2027 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028

Sahateollisuuden lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiasta VNS 2/2027 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028.   Sahateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja toteaa seuraavaa:  Tutkimusta ja...

Asia: E 10/2024 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto – EU:n vuoden 2040 ilmastotavoite sekä eteneminen kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä 

      Asia: E 10/2024 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto - EU:n vuoden 2040 ilmastotavoite sekä eteneminen kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä  Sahateollisuus kiittää mahdollisuudesta antaa näkemyksensä EU:n ilmastotavoitteen...

Luonnos hallituksen esitykseksi rakentamislain muuttamisesta

    Luonnos hallituksen esitykseksi rakentamislain muuttamisesta   Lausunnonantajan lausunto Kommentteja rakentamislain muutoksista Rakentamislaissa ilmastovelvoitteet tulee säilyä sekä korjausrakentamisessa että pientaloilla. Korjausrakentaminen on iso...
Asia: E 10/2024 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto – EU:n vuoden 2040 ilmastotavoite sekä eteneminen kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä 

Luonnos hallituksen esitykseksi rakentamislain muuttamisesta

    Luonnos hallituksen esitykseksi rakentamislain muuttamisesta   Lausunnonantajan lausunto Kommentteja rakentamislain muutoksista Rakentamislaissa ilmastovelvoitteet tulee säilyä sekä korjausrakentamisessa että pientaloilla. Korjausrakentaminen on iso...

yhteystiedot

info@sahateollisuus.com

Säästöpankinranta 4 C 24, 00530 HELSINKI

Suomalaisen sahateollisuuden etujärjestö

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja valvomalla.  Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perheyrityksiä.