0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

METSÄLUONNON MONIMUOTOISUUS

Elämän edellytys ja metsätalouden peruspilari

Artikkelit

Ajankohtaista

Materiaalit

Tiekartta-aineistot

Videot

Monimuotoisuus kuvin ja sanoin

Osa päivittäistä arkimetsänhoitoa

Luonnon monimuotoisuus on elämän edellytys ja luonnon tuottamat hyödyt ovat välttämättömiä ihmisille. Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara. Siksi niiden monimuotoisuuden turvaaminen on suomalaisille erityisen tärkeää.  Hyvinvoivat, terveet ja monimuotoiset metsät ovat edellytys metsiin pohjautuville elinkeinoille ja teollisuudelle.  Metsäluonnon monimuotoisuudesta on tärkeää huolehtia osana päivittäistä arkimetsänhoitoa.

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja varmistamiseksi suomalaisessa metsätaloudessa on monia konkreettisia keinoja. Metsätaloutemme perustuu tärkeisiin monimuotoisuuden peruspilareihin. Metsät uudistetaan luontaisilla puulajeilla, mikä luo pohjan luontaiselle metsäekosysteemille. Arvokkaat elinympäristöt turvataan lakisääteisesti. Metsiemme arvokkaita rakennepiirteitä, kuten lahopuun määrää, säästöpuiden määrää ja sekapuustoisuutta vahvistetaan luonnonhoidon keinoin. Metsäsertifiointi ja muut vapaaehtoiset ohjelmat ovat tärkeitä työkaluja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa.

Sahateollisuuden oma metsäympäristöohjelman kuusi toimenpidettä edistävät metsäluonnon monimuotoisuutta hakkuiden yhteydessä.  Ohjelman tavoitteena on lisätä monipuolisesti lahopuun määrää metsissä, turvata monimuotoisuuden kannalta erityisiä kohteita sekä tarjota lisää suojaa ja ravintoa riistaeläimille. Ohjelman toimet ovat metsänomistajille vapaaehtoisia.

Sahateollisuus kouluttaa omia toimihenkilöitä sekä sopimusyrittäjiä metsäluonnon monimuotoisuuden vahvistamisessa. Metsäympäristöohjelman verkkokurssi (LINKKI) on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Sahateollisuuden oma suometsäosaaja-kurssi ohjeistaa turvemaiden metsien käsittelyyn ja vesiensuojeluun.

ARTIKKELIT

Tarkemman metsävaratiedon monimuotoiset mahdollisuudet

Tarkemman metsävaratiedon monimuotoiset mahdollisuudet

TARKEMMAN METSÄVARATIEDON MONIMUOTOISET MAHDOLLISUUDET Suomen metsävaratieto on hinta-laatusuhteeltaan maailman parasta. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) tuottaa maastomitattuihin otoksiin perustuen luotettavaa tilastotietoa metsäpolitiikan tueksi. Suomen...

MATERIAALIT

Materiaalit päivittyvät tähän monimuotoisuustyön edetessä.

Monimuotoisuusseminaarin 28.2.2023 esitykset

Webinaari 16.6.2023
Hannu Salminen

Webinaari 16.6.2023
Markus Melin

Webinaari 16.6.2023
Janne Yrjönen

Tutustu puuta jalostavan teollisuuden tiekartta -esitteeseen klikkaamalla viereistä kuvaa.

Videot

Videot päivittyvät monimuotoisuustyön edetessä.

Monimuotoisuustutkimuksen väliseminaari 28.2.2023

Monimuotoisuustutkimuksen asiantuntijawebinaari 16.6.2023

Monimuotoisuustiekartan julkistamistilaisuus 13.9.2023

TUTKIMUSTA TUKEMASSA

yhteystiedot

+358 20 779 0960

info@sahateollisuus.com

Säästöpankinranta 4 C 24, 00530 HELSINKI

Suomalaisen sahateollisuuden etujärjestö

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja valvomalla.  Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perheyrityksiä.