0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Sahateollisuuden metsäympäristöohjelman verkkokurssi

 

 

VERKKOKURSSI METSÄNOMISTAJILLE

Sahateollisuuden metsäympäristöohjelma on hyvä keino metsäluonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen. Metsänomistaja hyötyy luonnon monimuotoisuutta lisäävistä toimenpiteistä monin tavoin. Luonnonhoidon avulla metsän terveys, tuhonkestävyys ja puuntuotannon edellytykset paranevat, sienet, marjat ja riistalajit viihtyvät ja metsän virkistysarvo kasvaa. Luonnonhoidon avulla voi vaikuttaa myös siihen, miltä metsämaisema hakkuun jälkeen näyttää.

Metsäympäristöohjelma sisältää kuusi luonnonhoidon toimenpidettä, jotka täydentävät metsälain vaatimuksia ja metsäsertifiointia. Ohjelman sisältöön ja luonnonhoidon perusteisiin voi nyt tutustua metsäympäristöohjelman verkkokurssin avulla. Kaikille avoin verkkokurssi toimii hyvin oppaana luonnonhoidon maailmaan. Kurssin avulla voi myös testata aiemmin opittua tai syventää osaamista. Verkkokurssin suorittaneet ja yhteystietonsa jättäneet saavat suorituksesta todistukseksi diplomin.

Iloisia opiskeluhetkiä!

 

Kurssin on laatinut Tapio Oy:n luonnonhoidon asiantuntijat

SAHATEOLLISUUDEN METSÄYMPÄRISTÖOHJELMAN
VERKKOKURSSI

Lisätietoa sahateollisuuden metsäympäristöohjelmasta

yhteystiedot

info@sahateollisuus.com

Säästöpankinranta 4 C 24, 00530 HELSINKI

Suomalaisen sahateollisuuden etujärjestö

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja valvomalla.  Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perheyrityksiä.