0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Mistä sahateollisuuden hiilijalanjälki koostuu

MISTÄ SAHATEOLLISUUDEN HIILIJALANJÄLKI KOOSTUU

Sahatavaran hiilijalanjäljestä puolet syntyy metsänhoidon, puun korjuun ja lähikuljetuksen aikana. 17% hiilijalanjäljestä syntyy raaka-aineen kuljetuksessa sahoille.

Sahojen suorassa hallinnassa on vajaa kolmannes tuotantoketjun hiilijalanjäljestä.  Siitä suurin yksittäinen osa, 11 %, syntyy sahojen pihoilla ja varastoissa työskentelevien pyöräkuormaajien ja trukkien polttoaineenkäytöstä. Prosessienergian käytettävän sähkön osuus on kaiken kaikkiaan 16 %, mutta se jakautuu kuivauksen (8 %), sahauksen (6 %) ja höyläyksen (2 %) välille. 

 

Sahatavaran kuivauksen tarvitsema lämpö tuotetaan käytännössä kokonaan polttamalla kuorta, mutta tukipolttoaineen käytettävät fossiiliset polttoaineet muodostavat näkyvän osan sahatavaran hiilijalanjäljestä. Osa sahatavarasta suojataan kuljetuksen ajaksi muovisilla hupuilla, niiden tuotanto ja kuljetus sahalle tekee 2% koko tuotannon hiilijalanjäljestä.   

Sahatavaran hiilijalanjälki vuonna 2020 on 35 CO2 ekv kuutiometriä kohti.

yhteystiedot

+358 20 779 0960

info@sahateollisuus.com

Säästöpankinranta 4 C 24, 00530 HELSINKI

Suomalaisen sahateollisuuden etujärjestö

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja valvomalla.  Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perheyrityksiä.