0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

TALOUDELLINEN VASTUU JA VAIKUTUKSET

Sahat luomassa taloudellista hyvinvointia

TÄSSÄ OSIOSSA

 • Sahojen alueellinen vaikuttavuus
 • Vientituloja Suomeen

Paikallisesti merkittäviä vaikutuksia

 • Sahat maksavat huomattavan määrän metsänomistajien kantorahatuloista, maksavat palkkoja ja veroja sekä tuovat vientituloja Suomeen. 
 • Harvan toimialan vaikutukset ovat paikallisella tasolla yhtä merkittäviä kuin sahateollisuuden.
 • Itsenäisen sahateollisuuden investoinnit ovat olleet noin 50 miljoonaa euroa vuodessa. Parantuneen taloustilanteen ansiosta sahojen investoinnit ovat lähivuosina kasvussa. 
 • Itsenäinen sahateollisuus maksaa vuosittain suoraan ja välillisesti palkkoja satojen miljoonien eurojen edestä. 
 • Itsenäiset sahat maksavat veronsa Suomeen. Sahateollisuuden maksamat verot näkyvät ennen kaikkea palkoista maksettuina veroina, välillisesti maksettuina veroina, polttoaine- ja sähköveroina sekä yhteisöverona.

TIESITKÖ TÄMÄN?

 • Vuonna 2020 sahateollisuuden liikevaihto oli 3 mrd. euroa, josta itsenäisen sahateollisuuden osuus oli reilu puolet (1,6 mrd. euroa).

 • Itsenäinen sahateollisuus on investoinut noin 50 miljoonaa euroa vuosittain. Suomessa sahateollisuuden koneet ja laitteet ovat enimmäkseen kotimaassa suunniteltuja ja valmistettuja, joten investoinneilla on merkittäviä tulo- ja työllisyysvaikutuksia myös kotimaiselle teknologiateollisuudelle. 

 • Sahat maksavat 2/3 metsänomistajien kantorahatuloista. Vuonna 2020 kantorahatuloja maksettiin tukkipuukaupoista 1,4 miljardia euroa.

 • Itsenäiset sahat maksavat veronsa Suomeen. Vuonna 2020 itsenäinen sahateollisuus maksoi veroja 280 miljoonan euron arvosta. 

ITSENÄISTEN SAHOJEN TALOUSLUKUJA

Sahojen maksamat kantorahatulot

Metsänomistajille maksetuilla kantorahatuloilla on merkittävä vaikutus aluetalouteen. Sahat maksavat 2/3 metsänomistajien kantorahatuloista. Vuonna 2020 kantorahatuloja maksettiin tukkipuukaupoista 1,4 miljardia euroa (-7 % / 2019 vuoteen verrattuna10), josta yksityismetsänomistajien osuus oli 1,2 miljardia euroa. Kantorahatuloista maksetaan myös veroja huomattava määrä.

Sahojen liiketulos -%

Sahojen liiketulosprosentin kehittyminen vuosina 2011−2020.

Investoinnit, omavaraisuusaste, velat / liikevaihto, sijoitetun pääoman tuotto

Sahojen talouslukuja: investoinnit, omavaraisuusaste, velat / liikevaihto, sijoitetun pääoman tuotto

Liikevoitto, henkilöstökulut, poistot, jalostusarvo ja investoinnit

Sahojen talouslukuja: liikevoitto, henkilöstökulut, poistot, jalostusarvo ja investoinnit.

Virtuaalisaha Keski-Suomessa

Virtuaalisaha on kuvitteellinen Suomessa toimiva yksityinen saha, jonka luvut edustavat laskennallista keskiarvoa Sahateollisuus ry:n jäsensahojen keskuudessa.

Virtuaalisahan liikevaihdon jakautuminen

Virtuaalisaha on kuvitteellinen Suomessa toimiva yksityinen saha, jonka luvut edustavat laskennallista keskiarvoa Sahateollisuus ry:n jäsensahojen keskuudessa.

Virtuaalisahan kustannusten jakautuminen

Virtuaalisaha on kuvitteellinen Suomessa toimiva yksityinen saha, jonka luvut edustavat laskennallista keskiarvoa Sahateollisuus ry:n jäsensahojen keskuudessa.

Vientituloja Suomeen

 • Suomessa tuotetusta sahatavarasta 3/4 suuntautuu vientiin. Vuonna 2020 Suomesta vietiin sahatavaraa noin 1,6 miljardin euron edestä.
 • Sahatavara oli vuonna 2020 Suomen kuudenneksi suurin vientiartikkeli.
 • Sahateollisuuden kotimainen arvonlisä on kaikista vietävistä toimialoista suhteellisesti tarkasteltuna korkein.
 • Vientitulojen lisäksi viennin työllistävä vaikutus on merkittävä.

yhteystiedot

+358 20 779 0960

info@sahateollisuus.com

Säästöpankinranta 4 C 24, 00530 HELSINKI

Suomalaisen sahateollisuuden etujärjestö

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja valvomalla.  Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perheyrityksiä.