0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Puunhankinta

Suomalainen sahatavara valmistetaan suomalaisista sertifioiduista metistä korjatusta tukkipuusta.

Näin teet puukaupan

Sahoilla keskitytään asiakaslähtöiseen tukin jalostukseen. Sahat pyrkivät maksimoimaan leimikoiden tukkiosuuden, jolloin alempiarvoisten puutavaralajien osuus minimoidaan.  Metsänomistajan ei kannata puukaupassa keskittyä vain tukin yksikköhintoihin, vaan koko puukaupan arvoon.

Puukauppoihin pääset itsenäisten sahojen kanssa seuraavasti:

Ota yhteyttä paikallisen sahan ostomieheen

Voit aloittaa ns. ”puhtaalta pöydältä” tai tarjota ostettavaksi valmista puunmyyntisuunnitelmaa eli leimikkoa

Huomioi yksikköhintojen lisäksi myös katkontaohjeet minimiläpimittoineen ja laatuvaatimukset

Keskity yksikköhintojen sijaan puukaupan kokonaisarvoon

Tee hyvät kaupat

Katso menekinedistämismaksusta kertova video.

Sahat metsänomistajien kumppanina

Sahateollisuudella on keskeinen merkitys metsiin perustuvan biotalouden raaka-ainehuollossa. Itsenäiset sahat ovat Suomen 4.suurin puunostajaryhmä hankinta-alueenaan koko maa. Sahat palvelevat metsänomistajia paikallistuntemuksen tuomalla varmuudella ja kokemuksella. Itsenäiset sahat panostavat korjuutyön laatuun ja ottavat tukit tarkasti talteen. Huikeat 78 % itsenäisten sahojen kanssa puukauppoja tehneistä metsänomistajista on erittäin tyytyväisiä*.

Itsenäiset sahat käyttävät vuosittain lähes 10 miljoonaa kuutiometriä mänty- ja kuusitukkia. Puuta hankitaan kaikilta metsänomistajaryhmiltä. Puun hankinnasta vastaa joko sahan oma metsäosasto, metsänhoitoyhdistys, muu metsäyhtiö tai näiden yhdistelmä. Tukkien lisäksi  sahat ostavat kuitu- ja energiapuuta.

Metsätutka 2012 / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

“ Yksityiset sahat muodostavat Suomen neljänneksi suurimman puunostajaryhmän. ”

Suomalaisille metsänomistajille maksetaan vuosittain yli kaksi miljardia euroa kantorahatuloja. Tukin – sahojen käyttämän raaka-aineen – osuus tästä summasta on noin 70 prosenttia.

yhteystiedot

info@sahateollisuus.com

Säästöpankinranta 4 C 24, 00530 HELSINKI

Suomalaisen sahateollisuuden etujärjestö

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja valvomalla.  Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perheyrityksiä.