0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Sahateollisuus ry

Sahateollisuus ry valvoo jäsenistönsä etuja, tuottaa ajantasaista tietoa suomalaisesta sahateollisuudesta ja osallistuu julkiseen keskusteluun.

Edunvalvontaa vuodesta 1945

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja valvomalla. Yhdistyksen tavoitteena on, että itsenäinen sahateollisuus tunnetaan Suomessa yhtenä kansantaloudellisesti tärkeimpänä, yrittäjyyteen perustuvana, kannattavana ja vastuullisena kestävän kehityksen mukaisena toimialana ja että sahat tunnetaan kansainvälisesti luotettavina ja edistyksellisinä yhteistyökumppaneina. Yhdistys seuraa, ennakoi ja tiedottaa liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista.

Sahateollisuus ry on mukana mm. seuraavissa yhteisöissä:

Sahateollisuus ry on itsenäisen sahateollisuuden etujärjestö. Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perheyrityksiä.

Suomalainen sahatavara on globaali käsite

Vuosikymmenten kuluessa suomalainen sahateollisuus on vakiinnuttanut asemansa yhtenä vientiteollisuuden tärkeimpänä toimijana ja kriittisenä osana suomalaisen metsäklusterin arvoketjua. Suomalainen sahateollisuus tunnetaan maailmalla luotettavana korkealaatuisen sahatavaran tuottajina ja markkinoijina.

 

“Sahateollisuuden parhaat päivät ovat horisontissa. Olemme tärkeä osa ilmastonmuutoksen vastaista taistelua, koska puutuotteisiin hiili sitoutuu hyvin pitkäksi ajaksi. Samanaikaisesti olemme suuri aluetalouden moottori ympäri Suomen sekä kovin kaivattujen vientieurojen merkittävä tuoja.”

Tino Aalto, toimitusjohtaja Sahateollisuus ry

 

yhteystiedot

info@sahateollisuus.com

Säästöpankinranta 4 C 24, 00530 HELSINKI

Suomalaisen sahateollisuuden etujärjestö

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja valvomalla.  Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perheyrityksiä.