0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Suomi tarvitsee sahoja

Arvoisa päättäjä. Metsät ja niihin perustuva teollisuus ovat monipuolinen ja tärkeä hyvinvoinnin lähde Suomessa. Tältä sivulta löydät faktoja suomalaisesta sahateollisuudesta päätöksenteon ja asiakeskustelun tueksi sekä toimialan painotuksia tulevia hallitusneuvotteluita silmällä pitäen.

Mikäli tarvitset lisätietoa, tarjoamme sitä mielellämme.

”Sahateollisuus toimii globaalilla markkinalla, minkä vuoksi alan kansainvälinen kilpailukyky on edellytys toimialan menestykselle ja alueiden elinvoimalle.”

– Kai Merivuori

Tervetuloa vaikuttajaverkosto-kiertueelle

Sahateollisuus ry järjestää syksyllä 2022 yhdessä jäsensahojensa kanssa koko maan kattavan vaikuttajakiertueen. 

Kutsumme mukaan keskeisiä alueellisia päättäjiä, kansanedustajia, eduskuntavaalien kärkiehdokkaita sekä median edustajia keskustelemaan sahateollisuuden merkityksestä osana aluetaloutta, suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksistä sekä suomalaisesta metsien käytöstä.

Tilaisuus alkaa yhteisellä lounaalla, jonka jälkeen ohjelmassa on keskustelua ajankohtaisista aiheista sekä sahakierros. 

 

Kiertueaikataulu 2022

19.8. Kuhmo Oy
5.9.   Koskisen Oy
12.9. JPJ Wood Oy & Kinnaskoski
19.9. Isojoen saha Oy
23.9. Versowood, Vierumäki
26.9. Junnikkala
10.10. Keitele
17.10. Westas & Luvian Saha
24.10. Iisveden Metsä Oy
4.11. Multian Saha Oy
7.11. MM Kotkamills Wood Oy
14.11. Södra

#MELKOVAIKUTTAVAA

 

Sahateollisuus on Suomen neljänneksi suurin vientiteollisuuden ala ja sen rooli yhteiskunnallisen hyvinvoinnin luojana on huomattava. Sahalaitokset sijaitsevat usein pienillä paikkakunnilla ja niiden alueellinen sekä paikallinen merkitys on suuri, tuovathan sahat työtä ja toimeentuloa sijaintipaikkakunnilleen. Useimmat itsenäiset sahat ovat perheyrityksiä, jotka ovat sitoutuneet toimimaan Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. 

Monesta muusta teollisuuden alasta poiketen sahateollisuuden tuotteiden hiilijalanjälki on pieni. Itse tuotantoprosessi on vähähiilinen ja siinä syntyvät tuotteet sitovat hiiltä toimien pitkäikäisinä hiilivarastoina. Muun muassa näiden tekijöiden vuoksi sahateollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen tulisi olla päättäjien yhteinen asia.

Sahateollisuuden toimintaympäristön haasteet

1. Päätökset, kuten Metsähallituksen tukkipuukaupan rajoittaminen ja EU-tason sääntely, uhkaavat sahauksessa käytettävän tukkipuun saatavuutta heikentäen sahateollisuuden toimintaedellytyksiä ja pienentäen sen yhteiskunnalle tuottamaa arvonlisää.

2. Raskaan liikenteen ja merenkulun kasvavat logistiikkakustannukset, tieverkon rapautuminen sekä väylämaksujen poistaminen vaarantavat kansainvälistä kilpailukykyä.

3. Puupohjaisen energiantuotannon ja sahan sivutuotteiden roolia yhteiskunnassa ei tunnisteta ja niiden käyttöä pyritään rajoittamaan.

Miten sinä voit vaikuttaa?

  • Tue aloitteita, joilla pyritään turvaamaan
    järeän puun saatavuutta.
  • Anna ääni ammattidieselin / ammattibiodieselin käyttöönotolle. 

  • Puolusta puupohjaisen energian asemaa osana kotimaista energiantuotantoa ja
    -omavaraisuutta.

yhteystiedot

+358 20 779 0960

info@sahateollisuus.com

Säästöpankinranta 4 C 24, 00530 HELSINKI

Suomalaisen sahateollisuuden etujärjestö

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja valvomalla.  Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perheyrityksiä.