0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Vähähiilisyyden skenaariot

 

VÄHÄHIILISYYDEEN SKENAARIOT

Vähähiilisyyden skenaariot kuvaavat päästöjen kehitystä erilaisissa tilanteissa. Tulevaisuuden hiilijalanjälkiskenaarioita on laskettu kaksi, jotka nimettiin perusura – ja vähähiiliskenaarioiksi.

.   

PERUSURASKENAARIO

Perusuraskenaario arvioi sahateollisuudesta riippumattomien tekijöiden vaikutusta sahateollisuuden hiilijalanjäljen kehitykseen. Nämä tekijät ovat verkkosähkön tuotannon ominaispäästö, raskaiden kuljetusten energiankulutus, dieselin bio-osuuden suuruus sekä metsänhoidon ja -korjuun päästöt. Perusuraskenaariossa sahojen toiminta jatkuu siis nykyisellään ilman sahojen aktiivisia toimenpiteitä vähähiilisyyden saavuttamiseksi.

Sähköntuotannon päästöjen pieneneminen, dieselin bio-osuuden kehitys sekä kuljetuksen energiatehokkuuden paraneminen ja metsänhoidon ja -korjuun päästöjen väheneminen pienentävät sahatavaran tuotannon hiilijalanjälkeä 28 % vuoteen 2035 ja 35 % vuoteen 2040 mennessä verrattuna vuoden 2020 tilanteeseen.

.   

VÄHÄHIILISKENAARIO

Vähähiiliskenaariossa on arvioitu, millä toimilla sahateollisuus voi pienentää hiilijalanjälkeään sahan porttien sisäpuolella. Eniten hiilijalanjälkeen vaikuttavat sahan sisäiset kuljetukset sekä kuivauksessa tarvittavan lämmöntuotannon tukipolttoaineena käytettävät fossiiliset polttoaineet.

Sahatavaran valmistuksen energiankulutuksen vähentäminen sekä sahatavaran saannon parantaminen eivät laskennallisesti vaikuta merkittävästi hiilijalanjäljen kehittymiseen. Ne ovat kuitenkin tärkeässä roolissa sahojen resurssitehokkuuden parantamisessa sekä sahatavaran valmistuksen ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Sahan porttien sisällä hiilijalanjälki pienenee vähähiiliskenaariossa 79 % vuoteen 2035 mennessä ja 82 % vuoteen 2040 mennessä.

SAHATAVARATUOTANNON HIILIJALANJÄLJEN KEHITYS VÄHÄHIILISKENAARIOSSA

yhteystiedot

+358 20 779 0960

info@sahateollisuus.com

Säästöpankinranta 4 C 24, 00530 HELSINKI

Suomalaisen sahateollisuuden etujärjestö

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja valvomalla.  Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perheyrityksiä.