0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Sahateollisuus ja kestävä kehitys

Kestävän kehityksen päämäärä on turvata hyvät elämisen mahdollisuudet tuleville sukupolville. Kestävä kehitys jaotellaan kolmeen osa-alueeseen: ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen.

Ekologinen kestävyys

Sahat tuottavat puutavaraa rakentamisen, rakennuspuusepän-, huonekalu-  ja pakkausteollisuuden tarpeisiin. Puu on uusiutuva materiaali, jota suosimalla voimme vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Puu sitoo kasvaessaan hiilidioksidia ja hiili sitoutuu puutuotteisiin koko elinkaaren ajaksi. Sahoilla käytettävä energia on peräisin uusiutuvista lähteistä ja prosessissa syntyy enemmän energiaa kuin sitä kulutetaan. Elinkaaren lopussa sahatavara voidaan hyödyntää energiaksi.

Toiminnan sopeuttaminen luonnon kestokykyyn

Uusiutuva materiaali

Puu sitoo tehokkaasti hiilidioksidia

Sahat hyödyntävät uusiutuvaa energiaa

Elinkaaren lopussa puutuotteet voidaan hyödyntää energiaksi

Tasapainoinen kasvu

Kasvu ei perustu velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen

Metsästä saatavat tulot tuovat hyvinvointia koko maahan

Vastuullisesti huolehdittu metsä tuottaa omistajalleen tasaisen tulovirran

Taloudellinen kestävyys

Sahatavara oli Suomen neljänneksi tärkein vientituote vuonna 2021. Puu on merkittävin suomalainen luonnonvara, mutta metsillä on taloudellista arvoa vain, jos niitä hyödynnetään. Ilman sahoja puita ei hyödynnettäisi, ne lahoaisivat muuttuen hiilen sitojista hiilen päästäjiksi ja metsiemme arvo putoaisi merkittävästi nykyisestä 50 miljardista eurosta. Metsistä saatavat tulot jakautuvat tasaisesti maakuntiin tuoden hyvinvointia koko maahan. Vastuullisesti ja kestävästi huolehdittu metsä tuottaa omistajalleen tasaisen tulovirran.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Itsenäinen sahateollisuus perustuu pääosin perheyhtiöihin. Sahojen liiketoimintaa ei mietitä kvartaaleittain, vaan sukupolvittain. Sahat sijaitsevat siellä, missä metsät ovat. Toimintaa ei siirretä ulkomaille alhaisempien kustannusten perässä.
Puu on tärkeä osa suomalaista rakennus-, kulttuuri- ja talousperintöä. Hyvinvointimme on rakennettu edistyksellisen metsätalouden ja –teollisuuden tuotteiden viennin avulla.

Työtä tuhansille suomalaisille

Välitön ja välillinen työllistävyys

Koulutus

Alueellinen oppilaitos-, kulttuuri- ja urheiluyhteistyö

Juuret syvällä Suomen historiassa

yhteystiedot

info@sahateollisuus.com

Säästöpankinranta 4 C 24, 00530 HELSINKI

Suomalaisen sahateollisuuden etujärjestö

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja valvomalla.  Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perheyrityksiä.