0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

OSANA YHTEISÖÄ

Tukea, Osallistumista, Yhteistyötä, Viestintää

TÄSSÄ OSIOSSA

 • Vaikuttavuus yhteisössä
 • Viestinnän merkitys

Sahat näkyvät ja vaikuttavat paikkakunnillaan

LÄHIYHTEISÖ
 • Sahat vaikuttavat paikallisyhteisössään työllistämällä ja tuomalla tuloja aluetalouteen. 
 • Sahat osallistuvat usein paikallisen kulttuuri- ja liikuntatoiminnan tukemiseen.  
 • Sahoilla on yhteistyötä kuntien kanssa, esimerkiksi yhteisten lämpövoimaloiden muodossa. 
VIESTINTÄ
 • Sahojen viestinnällä on vaikutusta muun muassa toimialan imagoon ja houkuttelevuuteen. 
 • Tärkeimpiä sahojen viestinnän sidosryhmiä ovat asiakkaat, metsänomistajat, työntekijät (sekä nykyiset että tulevat), kuntalaiset ja päättäjät.

Elinvoiman kulmakivi

Kuhmossa sijaitseva Kuhmo Oy:n saha työllistää suoraan 144 henkilöä ja on teetättänyt laskelman, jonka mukaan yksi sahatyöpaikka poikii seudulle jopa viisi työpaikkaa. 

”Sahan merkitys aluetalouteemme on tärkeääkin tärkeämpi ja vaikutukset leviävät laajalle Kuhmon lisäksi koko Kainuuseen”, kertoo Holopainen ja jatkaa; ”Lisäksi saha näkyy aktiivisesti myös paikallisessa sidosryhmäyhteistyössä ja he sponsoroivat paikallisia tapahtumia, kuten maailmankuulua Kuhmon kamarimusiikki -festivaalia.” 

Vaikuttavuus yhteisössä

Sahat ovat usein merkittävässä roolissa paikkakuntalaisten arjessa. Työpaikkojen lisäksi sahan läsnäolo ulottuu kuntalaisten koteihin, kouluihin ja vapaa-ajalle.

Sahat vaikuttavat paikallisyhteisössään työllistämällä ja tuomalla tuloja aluetalouteen. Sahat maksavat huomattavan summan kantorahatuloja paikallisille metsänomistajille sekä maksavat merkittävän summan palkkoja työllisille sekä suoraan että välillisesti. Työllistäminen vaikuttaa positiivisesti myös paikalliseen ostovoimaan. 

Sahat osallistuvat myös kulttuuri- ja liikuntatoimintaan sekä sponsoroivat etenkin paikallisia liikuntaseuroja – asioita, joita ei usein tuoda esille sahojen tuottamista hyvinvointivaikutuksista puhuttaessa.

Yhteistyötä kuntien kanssa tehdään vaihtelevasti. Monilla sahoilla on esimerkiksi lämpölaitosyhteistyötä paikallisen kunnan kanssa. Sahoilla syntyvä ekologinen ylijäämälämpö otetaan talteen ja käytetään se paikkakunnan kotien lämmitykseen. 

Tyypillisiä sahojen tukikohteita

 • paikalliset urheiluseurat
 • musiikki- ja taidetapahtumat
 • materiaalien lahjoittaminen paikallisille seuroille ja kuntoportaisiin
 • lasten kädentaitojen tukeminen lahjoittamalla kouluihin puumateriaalia
 • koululaisille heijastinten lahjoittaminen
 • lasten ja nuorten metsäosaamisen edistäminen

Mukana järvipelastuksessa

S/S Metsä ja S/S Tapio ovat höyrylaivoja, joilla oli tärkeä rooli Iisveden Metsä Oy:n toiminnassa, kun tukit vielä hinattiin sahalle vesiteitä pitkin. Järven merkitys on ollut sahan toiminnassa suuri, joten Iisveden Metsä Oy on päättänyt tukea paikallista Sisä-Savon Järvipelastajat ry:tä sponsoroimalla pelastusalus Pv Iisveden Metsää jo useiden vuosien ajan. Liki sadan vuoden traditio, joka kytkeytyy paikalliseen järveen, jatkuu siis edelleen. 

Viestintä ja yritysimago

Viestinnällä voidaan vaikuttaa muun muassa toimialan imagoon ja houkuttelevuuteen ja luoda läpinäkyvyyttä sidosryhmien suuntaan. Osa sahoista on tietoisesti pitänyt ulkoisen viestintänsä vähäisenä, mutta monet ovat havahtuneet siihen, että etenkin rekrytoinnissa aktiivinen viestintä ja sitä kautta yritysimagoon vaikuttaminen kantavat hedelmää. Myös metsänomistajille suunnattu viestintä saattaa vaikuttaa positiivisesti, kun puunmyynti tulee ajankohtaiseksi. 

”Tavoitteenamme on olla halutuin työpaikka alueella”

Junnikkala Oy:n myyntijohtaja Veli-Matti Junnikkala kertoo Junnikkalan viestinnän alun perin olleen hyvin myyntipainotteista eli asiakkaille suunnattua tuotekeskeistä viestintää. Sitten viestiä alettiin kohdistaa metsäpäähän – yksityiset metsänomistajat ovat tärkeimpiä sahateollisuuden sidosryhmiä. 

Viimeisenä parina vuotena ulkoinen viestintä on keskittynyt nimenomaan rekrytointeihin ja yrityksen houkuttelevuuteen työnantajana. Junnikkalan tavoite on olla halutuin työpaikka alueella ja tämän tavoitteen saavuttamisessa ulkoisen viestinnän merkitys on oivallettu. 

Junnikkala julkaisee kuukausittain henkilöstöstä kertovia tarinoita, joilla pyritään herättämään potentiaalisten työntekijöiden kiinnostusta ja lisäämään tietoa alasta ja monipuolisista työtehtävistä. Samalla yrityksen sisäistä viestintää kehitetään jatkuvasti.

Vastuullisuusraportti kertoo läpinäkyvästi toiminnasta

MM Kotkamills perusti vuonna 2020 yritykseen vastuullisuusorganisaation, jonka tehtävänä on kertoa läpinäkyvästi yrityksen toiminnasta sidosryhmille.

”Kannattava liiketoiminta on toimintamme perusedellytys. MM Kotkamills tiedostaa taloudellisten ja tuotannollisten toimiensa vaikuttavan henkilöstön ja sidosryhmien lisäksi myös ympäröivän yhteisön hyvinvointiin. Vastuullisuus on erottamaton osa MM Kotkamillsin toimintaa ja se kumpuaa strategiamme ytimestä. Haluamme olla luotettava, ketterä ja menestyksekäs kumppani, joka tarjoaa uusia ja kestäviä puuhun perustuvia ratkaisuja nyt ja tulevaisuudessa. MM Kotkamillsin lähtökohtana on toimia ihminen edellä ja kehittää tuotteita, jotka vastaavat käyttäjien tarpeita ja ratkaisevat ympäristöhaasteita ”, kerrotaan MM Kotkamillsin vastuullisuusraportissa. 

yhteystiedot

+358 20 779 0960

info@sahateollisuus.com

Säästöpankinranta 4 C 24, 00530 HELSINKI

Suomalaisen sahateollisuuden etujärjestö

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja valvomalla.  Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perheyrityksiä.